Partneriaid

Heb gefnogaeth allweddol ein sefydliadau partner, ni fyddai’n bosibl cynnal Gŵyl Seiclo Aberystwyth. Dyma sut rydym yn cydweithio â phob un ohonynt…

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion a Darganfod Ceredigion yw prif bartneriaid Gŵyl Seiclo Aber 2017. Mae eu cefnogaeth nhw wedi golygu bod modd cynnal ein rasys criterium yn Aberystwyth.

Dywedodd y Cyngh. Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor ac un sy’n awyddus i weld mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r prom:
“Dw i mor falch i weld bod Aberystwyth unwaith eto yn gallu cynnal digwyddiadau seiclo poblogaidd. Cafodd ras y llynedd gefnogaeth wych gan bobl leol a chan ffans seiclo o bell ac agos, a ddaeth i gymeradwyo’r oedolion a’r plant. Mae’r ffrynt a’r prom yn llwyfan gwych i groesawu cystadleuwyr i Aberystwyth.”

Cyngor Tref Aberystwyth

Mae’r Cyngor Tref wedi bod yn cefnogi ein digwyddiad ers y cychwyn un yn 2011. Heb eu help nhw, ni fyddem yn gallu cynnal y digwyddiadau yng nghanol y dref

Dywedodd y Cynghorydd Mererid Jones:
“Dyma un o brif ddigwyddiadau’r flwyddyn yng nghanol y dref ac mae’n rhoi llwyfan cenedlaethol inni. Gall pobl weld beth sydd gan Aber i’w gynnig gan fod y ras yn pasio rhai o’r nodweddion hynny sy’n gwneud y dref yn lle mor unigryw a gwerth ymweld â hi. Mae’r digwyddiad hefyd yn dod ag arian i mewn i ganol y dref ac mae hynny’n arbennig o bwysig yn yr amgylchiadau economaidd presennol, wrth gwrs.”

Cambrian Tyres

Bu Cambrian Tyres yn cefnogi chwaraeon yn Aberystwyth ers blynyddoedd lawer. Nhw yw prif ddosbarthwyr teiars beiciau modur a beiciau pedal Ewrop, ac maen nhw wedi’u lleoli yn y dref. Maen nhw’n noddi clybiau pêl-droed Aberystwyth, Penrhyn-coch a Phenparcau yn ogystal â chynghrair y cylch lleol a’r cynghreiriau plant lleol.  Yn y gorffennol maen nhw hefyd wedi noddi Chris Boardman, Ewan McGregor a Nicole Cooke!

Drwy gyfrwng eu brand unigryw ac adnabyddus o’r Almaen, Continental, mae Cambrian yn cefnogi Gŵyl Seiclo Aberystwyth drwy ddarparu arian a staff, yn ogystal â’u cysylltiadau yn y diwydiant i helpu i ddenu’r rasys proffesiynol i Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn cefnogi Gŵyl Seiclo Aberystwyth ers blynyddoedd, gan roi gwarant ariannol i ddigwyddiad y Tour Series yn 2011, 2012, 2013 a 2014. Mae’r Brifysgol wedi bod yn allweddol i’n digwyddiadau mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys drwy ddarparu cyfleusterau, cyllid, cymorth marchnata, staff a chystadleuwyr. Maent bob amser yn awyddus i ddangos bod y Brifysgol yn rhan annatod o’r dref, ac mae ras flynyddol y Dref yn erbyn y Brifysgol mewn gwisg ffansi wastad yn hwyl!

Clwb Beicio Ystwyth

Yn ogystal â rhoi cymorth a chefnogaeth hanfodol i redeg yr ŵyl, mae Clwb Beicio Ystwyth yn cymryd rhan flaenllaw yn y gwaith trefnu a hyrwyddo. Cewch fwy o wybodaeth am Glwb Beicio Ystwyth drwy fynd i www.bc-clubs.co.uk/ystwythcc

Cefnogir a noddir Gŵyl Seiclo Aberystwyth gan:
Partneriaid yn y Cyfryngau: