Gwirfoddolwyr

Mae’r cofrestru ar-lein ar agor nawr.

Os hoffech gofrestru eich diddordeb, llenwch ein ffurflen gofrestru ar-lein yma:

 

Bydd pob marsial yn cael byrbryd a diod, yn ogystal â thaleb i gael diod poeth am ddim a 30% oddi ar eitemau eraill a brynir yn Starbucks Aberystwyth.

Gwybodaeth Bwysig i Wirfoddolwyr

Rôl Marsial – cadw seiclwyr, cerddwyr a gyrwyr yn ddiogel trwy gydol y digwyddiad.

Cofiwch ddod yn ôl i HQ ar ddiwedd eich shifft.

Important Information

 • Chi yw “llygaid a chlustiau” trefnwyr y ras – byddwch yn wyliadwrus
 • 2 farsial bob ochr i’r mannau croesi bob amser
 • Defnyddiwch eich chwiban i roi gwybod i wylwyr bod beiciau’n dod
 • Byddwch yn ymwybodol o’ch man cymorth cyntaf agosaf
 • Peidiwch byth â gadael eich man sefyll nes y cewch gyfarwyddyd i wneud hynny; bydd y newid rhwng shifftiau yn digwydd ar y cwrs
 • Peidiwch â gadael i blant ddringo ar y bariau
 • Cydweithiwch â’r gwasanaethau brys yn ôl yr angen
 • Cydymffurfiwch yn syth ag unrhyw gyfarwyddyd brys a gewch gan aelod o staff Gŵyl Seiclo Aber
 • Rhowch wybod am unrhyw beth peryglus neu amheus wrth aelod o staff agosaf Gŵyl Seiclo Aber
 • Ewch ag unrhyw eiddo coll i HQ y ras ar ddiwedd eich shifft
 • Rhowch arwydd i seiclwyr sy’n agosáu i arafu os oes digwyddiad/rhwystr ar y cwrs
 • Symudwch unrhyw sbwriel o’r cwrs pan fydd hi’n ddiogel ichi wneud hynny

A chofiwch, daliwch ati i wenu 🙂

 • Byddwch yn gwrtais ac yn gymwynasgar â phob aelod o’r cyhoedd
 • Cofiwch yfed a bwyta digon, a byddwch yn ofalus o’r gwres os bydd hi’n ddiwrnod braf
Cefnogir a noddir Gŵyl Seiclo Aberystwyth gan:
Partneriaid yn y Cyfryngau: