Trefnwyr

Digwyddiad blynyddol, nid-er-elw yw Gŵyl Seiclo Aberystwyth. Caiff ei threfnu gan grŵp brwd o wirfoddolwyr o dan faner Partneriaeth Seiclo Aberystwyth.

Ein nod?

Creu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau i hyrwyddo Aberystwyth a Cheredigion fel y brif gyrchfan ar gyfer seiclo yng Nghymru.

Ein hamcanion?

  • Cydlynu penwythnos blynyddol o weithgareddau seiclo hwyliog ac atyniadol i bobl o bob gallu
  • Ehangu’r gyfres i gynnwys digwyddiadau ar y cyrion yn ogystal â phrif ddigwyddiadau newydd y credwn y byddant yn ehangu apêl yr ŵyl
  • Cyfrannu at ddatblygu’r economi leol drwy ddenu twristiaid a thrwy ymwneud â busnesau lleol a’r gymuned leol

Sut ydyn ni’n gwneud hyn?

Gwirfoddolwyr ydym i gyd; pobl sy’n angerddol dros Aberystwyth, dros seiclo a thros ddatblygu’r economi leol. Heb gefnogaeth a gwaith caled ein holl bartneriaid, ni fyddai’n bosibl cynnal yr ŵyl.

Cefnogir a noddir Gŵyl Seiclo Aberystwyth gan:
Partneriaid yn y Cyfryngau: