Ymwelwyr

Nid dim ond seiclo sydd gennym i’w gynnig! Dewch draw i’r Prom i weld ein pentref arddangos yn llawn siopau, diddanwyr a thimau seiclo, a’r seiclwyr yn cynhesu ar y peiriannau rholio cyn iddynt rasio.

Darllen Mwy

Manteisiwch ar gynigion llety arbennig Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Gŵyl Seiclo Aber!

Darllen Mwy

Does gan yr ŵyl ddim mannau parcio arbennig ond ceir sawl maes parcio cyhoeddus yng nghanol y dref.

Darllen Mwy

Bydd nifer o ffyrdd wedi’u cau ar gyfer yr ŵyl eleni.

25 May 2019
Cau Ffyrdd – Rasys Criterium

25 May 2019
Cau Ffyrdd – MTB Lawr Rhiw

Darllen Mwy

Cefnogir a noddir Gŵyl Seiclo Aberystwyth gan:
Partneriaid yn y Cyfryngau: