Rasys Criterium Pencampwriath Cymru - 25 May 2019

Rasys Ysgolion Lleol

Chofrestru wedi cau

Rydym yn gweithio gyda Ceredigion Actif drwy Gyngor Sir Ceredigion, i gynnig rasys plant ar gyfer pob ysgol yn y sir.

Time Age / Class     Laps
10.00 Youth E  Bechgyn Blwyddyn 3 1
10.15 Youth E Merched Blwyddyn 3 1
10.30 Youth D Bechgyn Blwyddyn 4 1
10.45 Youth D Merched Blwyddyn 4 1
11.00 Youth C Bechgyn Blwyddyn 5 2
11.15 Youth C Merched Blwyddyn 5 2
11.30 Youth C Bechgyn a Merched Blwyddyn 6 2
11.45 Ras Dechreuwr Bechgyn a Merched Blwyddyn 7-11 2

 

Os yw’ch plentyn eisiau rasio, cofrestrwch a thalwch ar-lein. Bydd y rhifau rasio yn cael eu hanfon i’ch ysgol wythnos cyn y digwyddiad a byddant yn cael eu rhoi i’ch plentyn.

 • 1km Cylched di-draffig
 • Gwobrau
 • Gellir defnyddio unrhyw feiciau (yn gweithio)
 • Cymeradwywyd ac Yswiriwyd gan Seiclo Cymru

Ras ychwanegol ar gyfer 2019 yw’r ras ddechreuwyr Blynyddoedd 7-11 am 11.45. Wedi’i anelu at bobl ifanc 11-16 oed a hoffai roi cynnig ar ras fer (2 lap) o amgylch strydoedd Aberystwyth, heb draffig ac wedi’u didoli’n llawn. Mae gwobrau ar gyfer y tri cyntaf ar draws y llinell ac nid yw o bwys pa mor gyflym na pha mor araf y byddwch chi’n reidio. Cynhwysol i bob plentyn 11 – 16 oed. Gellir defnyddio’r holl feiciau / treiciau (mewn trefn). Mae mynediad yn £ 3.66 ar-lein cyn y ras. Bydd y niferoedd yn cael eu dosbarthu i’ch ysgol 2/3 diwrnod cyn y ras. Wedi’i hyrwyddo o dan reolau a rheoliadau Seiclo Prydain a’i drefnu gan: Clwb Seiclo Ystwyth

Gwybodaeth Rhieni a Beicwyr

 • Ar ôl cyrraedd, dylai plant ac athrawon ymgynnull ar Marine Terrace (y tu allan i Fwyty Tsieineaidd Palas Glan y Môr) ac yn aros am eu rasys drwy cyfarwyddiadau ein cyhoeddwr a’n stiwardiaid PA.
 • Bydd pob plentyn wedi cael ei rif drwy eu hysgol cyn diwrnod y ras. Dylai’r rhif fod ynghlwm wrth gefn y plentyn a ni ddylent gael eu rhwystro gan gwfl cot neu wallt hir, fel y bydd y beirniaid methu â gosod marchogion os yw’r rhif yn cael ei rwystro. Sicrhewch hefyd bod y rhif wedi’i osod ag o leiaf bedair pinn diogelwch, a fydd hefyd a ddarperir gan yr ysgol.
 • Byddwn yn cynnal ymholiadau Caban cludadwy fel arfer (dim ond ger y Pier), ond nid oes angen i blant gofrestru yma gan y bydd cofrestriad wedi ei wneud, drwy’r ysgolion cyn y diwrnod rasio.
 • Mae croeso i unrhyw athrawon neu rieni sydd â chwestiynau ddod i’r ysgol Portacabin lle bydd ein staff yn hapus i helpu.
 • Bydd pob ras yn cael ei chyhoeddi gan ein sylwebydd hil. Pan gyfarwyddir, dylai plant gasglu yn ein pennau dalfa ar gornel y Pier ac aros i fod galw ar y cwrs rasio, yn glocwedd tuag at y llinell gychwyn yn Pier Street.
 • Bydd y commissaire rasio yn leinio’r marchogion ar y llinell gychwyn a’r mater cyfarwyddiadau ar hyd hil, diogelwch ac ymddygiad marchogaeth. Yna bydd reidwyr yn gwneud hynny aros am y pwerdy cychwyn ac i ffwrdd!
 • Unwaith y bydd pob hil wedi gorffen, bydd beicwyr yn cael eu hebrwng yn ôl i’r ardal podiwm promenâd trwy Stryd y Castell. Dilynwch ein marsialiaid os gwelwch yn dda cyfarwyddiadau. Yna bydd cyflwyniadau’n dechrau ar ôl pob ras. Yna gall y ras nesaf ddechrau cyn gynted ag y bydd y cwrs yn glir.
 • Sicrhewch fod gan bob beiciwr helmed wedi’i gosod yn gywir, hy yn gywir maint, mae strapiau’n ddiogel
Cefnogir a noddir Gŵyl Seiclo Aberystwyth gan:
Partneriaid yn y Cyfryngau: